Михаела Стоева

Михаела Стоева

Михаела Стоева
ПОЗИЦИЯ
Правен консултант
ДАТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Ноември 2011
ОБРАЗОВАНИЕ

Университет за национално и световно стопанство, Магистър по Право, 2008

ЕЗИЦИ

Немски
Английски
Руски
Български - майчин

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Облигационно право, Корпоративно право и Търговски сделки

НАШИЯТ ЕКИП